Person

Dr. rer. nat., Universitätsprofessor

Till Marquardt

Lehrstuhl für Neurobiologische Forschung
Lehr- und Forschungsgebiet Neurobiologische Forschung

Adresse

Worringerweg 3

52074 Aachen

Kontakt

WorkPhone
Telefon: +49 241 80 20869
Fax Fax: +49 241 80 22133